obnova pokopališke kapele v Planini 2020

Že osem tednov potekajo dela na pokopališki kapeli.Najprej je bila narejena drenaža okoli kapele. Postavljeni odri in odstranjeni vsi ometi na zunanjih stenah. V notranjosti kapele, so bili odstranjeni ometi, odstranjeno je bilo dotrajano ostrešje. Na podstrešju so že zabetonirane armirano betonske vezi in prečni nosilec. Potrebni so nujni posegi na zvoniku. V notranjosti kapele že nanašajo sušilne omete. Začeli so z postavitvijo novega ostrešja. Delo se odvija kljub slabemu vremenu.