34. nedelja med letom                           26. 11. 2023 

 

Danes je 34. nedelja med letom, nedelja Kristusa Kralja, zadnja nedelja v cerkvenem letu.

 

V 47. številki Družine beremo: 

 • Med ljudmi v Savinjski dolini, prizadetimi ob ujmi …

 • Anica Sečnik: Rada imam življenje …

 • Izraelski Arabci med dvema ognjema …

 • Splošna bolnišnica elizabetink v Celovcu: Skupaj naredimo nekaj lepega …

 • Priloga: Naša družina.

 •  

    Ponedeljek,           27. 11.,   Modest in Virgil, mučenca

    Torek                    28. 11.,   Katarina Labouré, redovnica

    Sreda                     29. 11.,   Filomen, mučenec

    Četrtek,                 30. 11.,   Andrej, apostol

    Petek,                     1. 12.,   Karel de Foucauld, redovnik

    Sobota,                   2. 12.,   Kromacij, škof

 

V petek bom v dopoldanskem času obiskal ostarele na domu z obhajilom.

Po maši bomo zmolili litanije in posvetitev Jezusovemu Srcu. Nato bo čaščenje svetega Rešnjega telesa.

Danes teden bo 1. adventna nedelja – nedelja Karitas. Priporočam nabirko za potrebe ubogih.

Otroci bodo dobili adventni koledar, kjer bodo vsak dan v tem času priprave na Jezusovo rojstvo prebrali zgodbo in darovali za lačne otroke.

 

                              Svete maše v tem tednu:

27. PONEDELJEK  Modest in Virgil, škofa

 

28. TOREK     Katarina Labouré, redovnica

18.00 + Slavka Košir

29. SREDA                         Filomen, mučenec

18.00 + Jožef Malc (M.)

30. ČETRTEK                       Andrej, apostol

18.00    + Marija Lenaršič in Gutarjevi

1. PETEK        Karel de Foucauld, redovnik

18.00 + iz družina Šemrl

2. SOBOTA                     Bibijana, mučenka

18.00 Grč. + Žigonovi in Špetičevi

 

 

 

 

3. NEDELJA                               1. adventna

8.00 + Jožefa Kermavnar, obl.

10.00 + Fani Repič in starši Mrhar

                       33. nedelja med letom                           19. 11. 2023 

 

Danes je 33. nedelja med letom, ob 9.00 vaja za otroški pevski zbor.

 

V 46. številki Družine beremo: 

 • Smo pozabili na holokavst …?

 • O nevarnosti zasvojenosti …

 • Univerzitetna župnija Maribor: Naše nedelje so sredini večeri …

 • Nadškof Anton Stres: Verniki niso nebodigatreba …

 • Iz Naše družine: Prostovoljstvo v domovih za starejše …
  Je res vse več samskih? …

 

    Ponedeljek,           20. 11.,   Edmund, kralj

    Torek                    21. 11.,   Darovanje Device Marije

    Sreda                    22. 11.,   Cecilija, mučenka, zavetnica cerkvene glasbe

    Četrtek,                23. 11.,   Klemen I., papež

    Petek,                   24. 11.,   Vietnamski mučenci

    Sobota,                 25, 11.,   Katarina, mučenka


 

V Grahovem pri Cerknici bo v soboto spominska slovesnost ob 80-letnici poboja domobrancev in požiga župnišča. Somaševanje ob 18.00 bo vodil škof Franci Šuštar.

Danes teden bo nedelja Kristusa, Kralja, vladarja vesoljstva – zadnja nedelja v cerkvenem letu. Med deseto mašo bo slovesna izročitev Svetega pisma našim kandidatom za birmo.

 

                              Svete maše v tem tednu:


 

20. PONEDELJEK              Edmund, kralj

 

21.  TOREK       Darovanje Device Marije

18.00 + Marina Šemrl

22. SREDA                            Cecilija, muč.

18.00 + Francka Petkovšek (B.)

23.ČETRTEK                  Klemen I., papež

Maša drugje + Ivana Hlad (A.)

24. PETEK                 Vietnamski mučenci 

Maša drugje: za zdravje

25.  SOBOTA               Katarina, mučenka

18.00 Grč. +Alojz in Antonija Skvarča

26. NEDELJA                       Kristus Kralj

8.00 + Francka Petkovšek (B.)

10.00 + Frančiška in Andrej Milavec

 

 

 

                      32. nedelja med letom                           12. 11. 2023 

 

Danes je 32. nedelja med letom, ob 9.00 pevske vaje otroški pevski zbor.

 

V 45. številki Družine beremo: 

 • Sadovi sinode …

 • Tilen Čebulj: Ključno je zaupanje ...

 • V deželi vojne: Mošeja, sinagoga in cerkev druga ob drugi ...

 • Srce in duša radia Ognjišče: direktor Franci Trstenjak razmišlja …

 • Iz Naše družine: Oče in sin na poti odraščanja …
  Molitveni večer za mlade

 

    Ponedeljek,           13. 11.,   Stanislav Kostka, redovnik

    Torek                    14. 11.,   Nikolaj Tavelič, mučenec

    Sreda                    15. 11.,   Albert Veliki, cerkveni učitelj

    Četrtek,                16. 11.,   Marjeta Škotska, kraljica

    Petek,                   17. 11.,   Elizabeta Ogrska, redovnica

    Sobota,                 18 11.,   Posvetitev bazilik Petra in Pavla

 

Danes teden bo 33. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob 10.00.

V sredo ob 17.00 bo verouk in sestanek za starše birmancev.

Ob nedeljah vabim k vajam za otroški pevski zbor ob 9.00.

                              Svete maše v tem tednu:


 

13. PONEDELJEK         Stanislav Kostka

 

14. TOREK       Nikolaj Tavelič, mučenec

18.00 + Karmen Govekar

15. SREDA               Albert Veliki, c. učitelj

18.00 v zahvalo(Š)

16. ČETRTEK   Marjeta Škotska, kraljica

18.00 za zdravje(N)

17. PETEK     Elizabeta Ogrska, redovnica

18.00 + Marija Urbas(M)

18. SOBOTA Posv. baziilk Petra in Pavla

18.00 Grč. + starši Požar

19. NEDELJA                     33. med letom

8.00 + iz družine Šušmelj

10.00 + Anton Hlad

 

 

                  31. nedelja med letom                           5. 11. 2023 

 

Danes je 31. nedelja med letom – zahvalna.

 

V 44. številki Družine beremo: 

 • Hvala Bogu in pridnim rokam: razmišljanje ob zahvalni nedelji …

 • O duhovniku, ki je ženitni posrednik.

 • Iz Naše družine: Zdrav življenjski slog …
  O kmetiji, ki jo je uničil požar.

 • Slovenski čas.


 

    Ponedeljek,            6. 11.,   Lenart, opat

    Torek                     7. 11.,   Obletnica posv. koprske stolnice

    Sreda                     8. 11.,   Bogumil, škof

    Četrtek,                 9. 11.,   Posvetitev lateranske bazilike

    Petek,                  10. 11.,   Leon Veliki, papež

    Sobota,                 11 11.,   Martin, škof

 

Danes teden bo 32. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob 10.00.

Hvala vsem, ki ste darovali za misijone: zbrali smo smo 615 evrov.

Na verne duše pa smo za rajne zbrali darove za deset maš.

 

                              Svete maše v tem tednu:

6. PONEDELJEK                  Lenart, opat

 

7. TOREK       Obl. posv. koprske stolnice

18.00 + Jožef Malc (svak)

8. SREDA                               Bogumil, škof

18.00 + Francka Petkovšek (D.)

9. ČETRTEK     Posv. lateranske bazilike

18.00 v zahvalo

10. PETEK     Leon Veliki, papež, c. učitelj

18.00 + Alojzija Malc, obl.

11. SOBOTA                           Martin, škof

18.00 + Stanislava Matičič

18.00 Grč. + mama in sorodniki

12. NEDELJA                     32. med letom

8.00 + Cvetka Guzzo

10.00 + Neža Čeh in Robert Brenčič

 

 

 

30. nedelja med letom 29. 10. 2023
Danes je 30. nedelja med letom.


Ponedeljek, 30. 10., Marcel, mučenec
Torek 31. 10., Alfonz Rodriguez, redovnik
Sreda 1. 11., Vsi sveti
Četrtek, 2. 11., Verne duše
Petek, 3. 11., Viktorin Ptujski, mučenec
Sobota, 4. 11., Karel Boromejski, škof


Danes teden bo 31. nedelja med letom, zahvalna, sveti maši bosta ob 8.00 in ob
10.00, ko bomo obhajali nedeljo zakonskih jubilantov. Pripravili smo vabila in poslali
tistim, ki so bili poročeni v naši župniji. Poročeni v drugih župnijah, prosimo, da
sporočite ali osebno poveste, kdo so še jubilanti.
V torek, 1. novembra, bo zapovedani praznik vseh svetih. Svete maše bodo ob
8.00 in 10.00 v župnijski cerkvi, ob 14.00 pa v pokopališki kapeli. Po maši bodo molitve
za rajne in blagoslov grobov, ob 16.30 vabim k molitvi rožnega venca v župnijski cerkvi.
V mesecu novembru se bomo spominjali naših rajnih. Zanje lahko darujemo
popolni odpustek: prvega in drugega novembra pa tudi prvih osem dni v novembru, če
obiščemo pokopališče in za rajne molimo. Popolni odpustek lahko prejme samo tisti, ki je
opravil sveto spoved, prejel sv. obhajilo in molil vero, očenaš in po papeževem namenu.
Cerkev iz svojega zaklada naklanja ta dar tistim rajnim, za katere verniki molijo pod
zgoraj naštetimi pogoji.
Spomin vseh vernih rajnih bo v sredo, 2. novembra. Vsak duhovnik ima lahko
na ta dan tri maše. Prva maša bo ob 8.00 v cerkvi, druga ob 9.00 v kapeli na pokopališču
in tretja ob 18.00 zopet v cerkvi.
Našo ljubezen do pokojnih bomo pokazali tudi s tem, da bomo darovali maše za
vse rajne. Nabirka v kapeli na pokopališču bo na praznik popoldne in na vernih duš dan
pri vseh mašah. Vabimo vas tudi, da namesto pretiranih sveč in cvetja darujete za svete
maše.
Na prvi petek, 3. novembra bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal ostarele
na domovih. Zvečer bomo po maši molili litanije Srca Jezusovega in se posvetili
njegovemu Srcu. Nato bo v kapeli češčenje Jezusa v najsvetejšem Zakramentu.


Svete maše v tem tednu:


30. PONEDELJEK Marcel, mučenec


31. TOREK Alfonz Rodriguez
18.00 Trg + Jože Simšič


1. SREDA Vsi sveti
8.00 + iz družine Kranjc
10.00 + Jelka in Alojz Petkovšek
14.00 pok. kapela: za vse rajne


2. ČETRTEK Verne duše
8.00 po namenu sv. očeta
9.00 pok. kapela: za duše v vicah
18.00 + Jože in Marija Černe

3. PETEK Viktorin Ptujski, šk. in muč.
18.00 + Ivana Hlad


4. SOBOTA Karel Boromejski, šk.
8.00 Laze + Anton Primožič in st. Istenič
18.00 Grč. + Jernejevi starši


5. NEDELJA 31. med letom
8.00 + Jožefa Matičič
10.00 + Marija Urbas (A., V., F.)

 

 

 29.nedelja med letom 22. 10. 2023


Danes je 29. nedelja med letom.


V 42. številki Družine beremo:
- Magija – vstop hudega duha …
- Koprski škof Jurij Bizjak in goriški nadškof Carlo Redaeli o pripravi na
skupno praznovanje Evropske prestolnice kulture 2025 Gorica in Nova
Gorica : Gradimo skupno hišo …
- Slovenski terapevti usposabljali Etiopijce.
- Priloga Naša družina: Izzivi vzgoje najstnikov.


Ponedeljek, 23. 10., Janez Kapistran, duhovnik
Torek 24.10., Anton Marija Claret, škof
Sreda 25. 10., Darja, mučenka
Četrtek, 26. 10., Lucijan , mučenec
Petek, 27. 10., Sabina, mučenka
Sobota, 28. 10., Simon in Juda Tadej, apostola
Danes teden bo 30. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob
10.00. V naši župniji se bomo spomnili misijonov, molili za misijonarje in
darovali za njihove potrebe.


Vsem, ki ste mi voščili za rojstni dan, me obdarovali in se me spomnili v
molitvi, se lepo zahvalim. Bom rekel z besedami apostola Pavla: Izkazali v
radodarnosti. Bog vam povrni za vse.
In še: naši škofje vabijo vse, ki ste zavezanci za dohodnino, da bi – če
želite – 1% namenili za župnijo.


Svete maše v tem tednu:

23. PONEDELJEK Janez Kapistran


24. TOREK Anton M. Claret, škof
18.00 Trg +Smola, Hofman in Vili
+ Ivana Hlad, 30. dan


25. SREDA Darja, mučenka
18.00 + Joži Facja


26. ČETRTEK Lucijan, mučenec
18.00 + Marija Urbas (M.)


27. PETEK Sabina, mučenka
18.00 + Francka Petkovšek (Z.)


28. SOBOTA Simon in Juda Tadej, apostola
8.00 Laze + Fani Repič (J. in A.)
18.00 Grč. + Jože in Boštjan Kunc


29. NEDELJA 30. med letom
8.00 + Jožef Malc (A.)
10.00 + Miroslav Poljšak

 

 

                      28. nedelja med letom                          15. 10. 2023 

 

Danes je 28. nedelja med letom.

V 41. številki Družine beremo: 

- Pohod za življenje prejšnjo soboto, zbralo se je preko 4000 ljudi: Življenje je zakon … 

- Marjeta Žebovec, pisateljica: Družina je zame velik Božji dar … 

- Vojna v Izraelu: Krvava nevihta v Sveti deželi …

- Škof Andrej Glavan – osemdesetletnik: Moje poslanstvo je molitev ...

- Priloga Naša družina.

 

    Ponedeljek,          16. 10.,   Marjeta Marija Alakok, redovnica

    Torek                   17. 10.,   Ignacij Antiohijski, mučenec

    Sreda                   18. 10.,   Luka, evangelist – ob 19.00 koncert v cerkvi 

sv. Luka Evangelista v Grčarevcu

    Četrtek,               19. 10.,   Pavel od Križa, duhovnik

    Petek,                  20. 10.,   Rozalija, redovnica

    Sobota,                21. 10.,   Uršula, mučenka

 

V petek ob 19.00 bo v cerkvi na Žalah v Ljubljani sveta maša ob obletnici smrti Božjega služabnika Antona Strleta, ki je bil župnik tudi v Planini. Vabljeni k tej maši.

Danes teden bo 29. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00  v župnijski cerkvi in ob 10.00 v cerkvi sv. Luka v Grčarevcu.

Danes pozdravljam v naši cerkvi brata Lojzeta in sorodnike: nečake in nečakinje, bratrance in sestrične. Povabil sem jih, da smo se skupaj zahvalili za mojo osemdesetletnico, ki bo v torek, 17.oktobra.

Zato v torek vabljeni vsi farani, posebej ŽPS , gospodarski svet in drugi sodelavci ob 18.00 k zahvalni maši in po maši na veselo druženje, ki bo v župnišču.

 

                              Svete maše v tem tednu:

16. PONEDELJEK Marjeta M. Alakok

 

17. TOREK           Ignacij Antiohijski

18.00 + Terezija Kermavnar, obl.

    + Andrejka Mrhar, obl.

18. SREDA               Luka, evangelist

18.00 + Marija Gostiša, obl.

19. ČETRTEK   Pavel od Križa, duh.

18.00 za srečno vožnjo

 

20. PETEK           Rozalija, redovnica

18.00 Trg + Loti Smola, obl.

            + Miro Poljšak (U.)

21. SOBOTA           Uršula, mučenka

8.00 Laze + Pavla Kermavnar (M.)

18.00 + Jože in Boštjan Kunc (Š.)

22. NEDELJA             29. med letom

8.00 + Vera in Jože Matičič

10.00 Grč. + Justin Kobal (P.)

 

 

 

 

                        27. nedelja med letom                          8. 10. 2023 

 

Danes je 27. nedelja med letom.

 

V 40. številki Družine beremo: 

 • Spol: izbira ali danost … 

 • Tone Lesnik, ing. gozdarstva: V naravi smo vedno učenci … 

 • Kapucini: Bratsko življenje pritegne …

 • Sara Doljak: Molitev v »kaosu« današnjega sveta. 

 • Priloga Naša družina

 

    Ponedeljek,           9. 10.,   Dionizij in tovariši, mučenci

    Torek                   10.10.,   Danilo, škof

    Sreda                   11. 10.,   Janez XXIII., papež

    Četrtek,               12. 10.,   Maksimilijan Celjski, mučenec

    Petek,                  13. 10.,   Gerald, vitez

    Sobota,                14. 10.,   Kalist I., papež, mučenec

 

Od 8. do 15. oktobra bo potekal 32. teden za življenje. Letos nosi naslov “Povzdignimo dar življenja”. Življenje ima namreč neizmerno vrednost od spočetja do naravne smrti. 

Danes teden bo 28. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob 10.00.

 

                              Svete maše v tem tednu:

 

9. PONEDELJEK                         Dionizij, škof

 

10. TOREK                                       Pavlin, škof

18.00 + Marija Urbas (P.)

11. SREDA                           Janez XXIII., papež

9.00 + Jože in Boštjan Kunc

12. ČETRTEK   Maksimilijan Celjski, mučenec

18.00 + starši Poženel

13. PETEK                                      Gerald, vitez

18.00 Trg+ Karolina Moljk, obl.

14. SOBOTA                               Kalist I., papež

Drugje: + Fani Repič (A.)

18.00 Grč. + Bojan Klavžar

15. NEDELJA                              28. med letom

8.00 + Frančiška Kolar, obl.

10.00 + Ivan Pogorelc, obl.

 

 

 

 

 

                             26. nedelja med letom                           1. 10. 2023 

 

 

Danes je 26. nedelja med letom in rožnovenska nedelja. Ob 10.00 bo sveta maša na Planinski gori.

V 39. številki Družine beremo: 

 • O sinodi s škofi in laiki s papežem: »Supersinoda« …

 • Predstavnik Slovenske škofovske konference je celjski škof Maksimilijan, ki pravi: To je milostni trenutek za vse …

 • Urša Cankar Soares: Ne bojim se utišanja – ob pohodu za življenje in tednu molitve za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti … 

 • Prilogi Naša družina in Naš  čas.

 

    Ponedeljek,           2 10.,   Angeli varuhi

    Torek                    3.10.    Gerard, opat

    Sreda                    4. 10.,   Frančišek Asiški, ustanovitelj frančiškanov

    Četrtek,                5. 10.,   Favstina Kowalska, redovnica

    Petek,                   6. 10.,   Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, prvi petek

    Sobota,                 7. 10.,   Rožnovenska Mati Božja

 

Svete maše maše bodo odslej ob 18.00.

Ta teden naju z Draganom do srede ne bo doma. Dosegljiva bova na najina mobilna telefona, številki sta objavljeni v Planinskem zvonu. 

Verouk za 7. in 8. razred to sredo odpade, potem pa ga bomo imeli ob sredah ob 17.00.

V soboto ob 9.30bo v Ljubljani na Prešernovem trgu Pohod za življenje. 

Danes teden bo 27. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob 10.00.

 

                              Svete maše v tem tednu:

 

2. PONEDELJEK      Angeli varuhi

 

3. TOREK                    Gerard, opat

Drugje: v zahvalo, za zdravje

4. SREDA Frančišek Asiški, redovnik

 

5. ČETRTEK Favstina Kowalska, red.

18.00 Trg + Isteničevi

 

 

 

 

6. PETEK                Bruno, redovnik

18.00 Trg + Zinka in Karolina Moljk

19.00 Pl. + Ivana Hlad, sedmi dan

7. SOBOTA     Rožnovenska Mati B.

8.00 Laze za zdravje (M.)

18.00 Grč. + Logarjevi 

8. NEDELJA               27. med letom

8.00  za zdravje (O.)

10.00 + starši Ziherl

   

 

 

 

                           25. nedelja med letom                           24. 9. 2023 

 

Danes je 25. nedelja med letom in Slomškova nedelja.

V 38. številki Družine beremo: Poročilo o  vseslovenskem srečanju mladih – Stična 2023: Enostavno moraš priti … Znani slovenski pisatelj. Ivan Sivec: Zaupam v slovenske ljudi … Migracije: Se obeta rekordno leto? … Naša družina: Škodljivost energijskih pijač. In še posebna priloga: Slomškov list, ki ga imate tudi pod korom.

 

    Ponedeljek,         25 9.,   Nikolaj iz Flüe, kmet

    Torek                  26.9.,   Kozma in Damijan, mučenca

    Sreda                  27. 9.,   Vincencij Pavelski, redovnik, ustanovitelj lazaristov

    Četrtek,              28. 9.,   Venčeslav, mučenec

    Petek,                 29. 9.,   Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli

    Sobota,               30. 9.,   Hieronim, duhovnik

 

Danes teden bo 26. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Planinski gori, ker je rožnovenska nedelja.

In še prošnja: ob porokah naj bi ne metali riža na novoporočenca. Bogu to gotovo ni všeč, saj v revnih deželah človek lahko preživi samo z enim prgiščem riža.

 

                              Svete maše v tem tednu:

 

25. PONEDELJEK             Nikolaj iz Flüe, kmet

19.30 + Jožef Malc, 30. dan

26. TOREK              Kozma in Damijan, mučenca

19.30 Trg + starši Hribernik

          + Jožef Blažon

27. SREDA                               Vincencij Pavelski

16.00 + Ivana Hlad, pogrebna

19.30 + Joži Facja

28. ČETRTEK                      Venčeslav, mučenec

19.30 + družine Kolar, Plut in Nemgar

29. PETEK  Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

19.30 Jak. + Hedwig Bauman, obl.

30. SOBOTA                         Hieronim, duhovnik

19.30 Grč. + Bojan Klavžar (D. in A.)

1. 10. NEDELJA   28. med letom – rožnovenska

8.00 za župljane

10.00 Pl. gora + Benčan,

    Marija Dobriha, v zahvalo

 

 

 

 

 

                            24. nedelja med letom                            17. 9. 2023 

 

Danes je 24. nedelja med letom. Popoldne bo praznovanje svetniških kandidatov v  Sodražici: ob 15.00 molitev in ob 16.00 somaševanje duhovnikov, ki ga bo vodil škof Stanislav Zore.

V 37. številki Družine beremo:

Kdo praviš, da sem – teden mladih in vseslovensko srečanje mladih v Stični … Tadeja Krečič ob obletnici radia Ars: Arsovi poslušalci so »sol naroda« … Oratorij 2023 v sliki in besedi … S. Andreja Perc: Uršulinka, ki obožuje matematiko … Naša družina: Zakonca pri organizaciji Stične mladih.

 

    Ponedeljek,         18 9.,   Jožef Kupertinski, duhovnik

    Torek                  19.9.,   Januarij, škof

    Sreda                  20. 9.,   Andrej Kim Tae-gon in drugi korejski mučenci

    Četrtek,              21. 9.,   Matej, evangelist

    Petek,                 22. 9.,   Mavricij, mučenec

    Sobota,               23. 9.,   Pij in Pietrelcine, redovnik

 

Danes teden bo 25. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 v Jakovici – Mihaelova nedelja, žegnanje.

Z veroukom smo začeli. Spremenjen je urnik za verouk v Planini: ob  sredah za 7. in 8. razred ob 18.00, ob četrtkih pa za 5. in 6. razred ob 17.00.

Otroški pevski zbor bo imel vaje ob nedeljah ob 9.00. Kadar ob 10.00 v Planini ne bo maše, ne bo pevskih vaj.

 

                              Svete maše v tem tednu:

18. PONEDELJEK    Jožef Kupertinski

 

19. TOREK      Januarij, škof, spokornik

19.30 za zdravje

20. SREDA              Korejski mučenci

19.30 + Francka Petkovšek (T.)

21. ČETRTEK            Matej, evangelist

19.30 + Marija Obreza, obl.

22. PETEK                Mavricij, mučenec

19.30 Trg + Andrej Ambrožič, obl.

23. SOBOTA Pij iz Pietrelcine, redovnik

     19.30 + Andrej in starši Abrahamsberg

     19.30 Grč. + Ivanka Logar

24. NEDELJA      25. nedelja med letom

8.00 + Alojzija Puntar

10.00 Jak. + Cveta in pok. Škofovi

 

 

 

 

 

                23. nedelja med letom                            10. 9. 2023 

 

Danes je 23. nedelja med letom. Na Planinski gori bo glavni romarski shod za mali šmaren.

 

    Ponedeljek,         11. 9.,   Hijacint, mučenec

    Torek                  12. 9.,   Marijino ime 

    Sreda                  13. 9.,   Janez Zlatousti, škof

    Četrtek,              14. 9.,   Povišanje sv. križa

    Petek,                 15. 9.,   Žalostna Mati Božja

    Sobota,               16. 9.,   Kornelij, papež

 

V soboto, 16. septembra, mladi vabljeni na vseslovensko srečanje mladine v Stično. Potrebna je prijava.

 

Danes teden bo 24. nedelja med letom, sveti maši bosta ob 8.00 in ob 10.00. Na to nedeljo se spominjamo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije: nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga, profesorja Antona Strleta, duhovnika Andreja Majcna in Magdalene Gornik. V župnijski cerkvi v Sodražici bo ob 15.00 molitev rožnih vencev, somaševanje duhovnikov ob 16.00 pa bo vodil nadškof Stanislav Zore.

Ta teden bomo začeli z veroukom. V Planini bo verouk ob četrtkih od 1. do 4. razreda v prostorih šole po pouku, 5. in 6. razred v župnišču prav tako ob četrtkih ob 17.00, 7. in 8. razred pa ob 18.00.

9. razred bo imel srečanje z ostalimi mladimi ob petkih ob 19.00. Z mladimi se bomo začeli srečevati v oktobru.

V Lazah bo verouk v šoli ob sredah ob 14.30, v Grčarevcu pa ob sobotah po večerni maši.

Otroški pevski zbor bo imel vaje ob nedeljah ob 9.00. Kadar ob 10.00 v Planini ne bo maše, ne bo pevskih vaj.

 

                              Svete maše v tem tednu:

 

11. PONEDELJEK     Hijacint, muč.

 

nalagam novice...