Obnova zvonika

Na zvoniku vrtajo in vstavljajo vezi v zid, tako, da dobiva zvonik svojo podobo. Še pogled z zvonika na vas Laze.