Župnija Planina pri Rakeku

 

Župnik: Franc Maček
Stalni diakon: mag. Andrej Justinek

Planina pri Rakeku 33
6232 Planina pri Rakeku
tel.: 05/75-65-023
franc.macek@rkc.si

Zavetnica: sv. Marjeta, devica, mučenka