1. adventna nedelja                                  29. 11. 2020 

 

Danes je 1. adventna nedelja – nedelja Karitas.

 

V 48. številki Družine preberite: Slovo Jožefa Smeja : velikan slovenskega naroda … Teden Karitas: »Slišim te« …O adventu, ki naj bi bil čas veselja in dobrodelnosti … Priloga  Naša družina.

 

                       Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,  30. 11.  Andrej, apostol

*    Torek,            1. 12.  Karel de Foucauld, redovnik

*    Sreda,             2. 12.  Bibijana, mučenka

*    Četrtek,          3. 12.  Frančišek Ksaver, duhovnik

*    Petek,             4. 12.  Barbara, mučenka – prvi petek

*    Sobota,           5. 12.  Saba, opat – Miklavžev večer

*    

Danes teden bo 2. adventna nedelja. Sveta maša bo ob 8h.

 

Veroučni otroci so prejeli adventne koledarje. Ne pozabite z otroki prebrati zgodbo in jih spomnite na zbiranje denarja za lačne otroke. 

 

 

                    Kristus Kralj                                                  22. 11. 2020                            

 

V 47. številki Družine preberite: Frančiškovo gospodarstvo: svetovno srečanje priznanih strokovnjakov o ekonomiji: svoj govor je imel tudi papež …Ko se zdi, da se kraljestvo maje …Lidija in Imre Jerebic: Čut za bližnjega v stiski … Slovenske repatica za božični Vatikan … Priloga Naša družina.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,     23. 11., Klemen I., papež

*    Torek,             24. 11., Vietnamski mučenci

*    Sreda,              25. 11., Katarina Sinajska

*    Četrtek,           26. 11., Silvo, opat

*    Petek,              27. 11., Virgil in Modest, škofa

*    Sobota,            28. 11., Katarina Laboure, redovnica

 

     Danes teden bo 1. adventna nedelja. Začetek adventnega časa. Vabim vas, da si doma pripravite adventni venec in opravite ob prižgani sveči molitve.

 Svete maše bodo po namenih, ki so v Planinskem zvonu.

Tudi v tem tednu se bomo povezali s starši in otroki preko zooma za verouk na daljavo, tako, kakor pretekli teden. V petek pa birmanci in srednješolci ob 19.00.  

 

                                Svete maše v tem tednu   


 

 

 

PREJEM SVETEGA OBHAJILA

 

Kakor boste videli iz navodil naših škofov, je mogoče prejeti obhajilo samo posamično: v cerkev lahko pride samo en človek (družina pa lahko skupaj) in zmoli kesanje, očenaš, prejme obhajilo in blagoslov. Zato se morate za prejem obhajila prijaviti, po telefonu ali e-pošti.

 

               33. nedelja med letom                           15. 11. 2020 

 

Danes, na 33. navadno nedeljo, po papeževem naročilu obhajamo svetovni dan ubogih. Naslov poslanice za letošnje leto je: »Ponudi svojo roko siromaku.«

 

V 46. številki Družine preberite: Verjamemo v znanost … znani zdravniki o spoštovanju ukrepov za preprečitev kononavirusa … Robi Friškovec: Svobode se ne zavedamo, dokler je ne izgubimo – ob tednu zaporov zaporniški župnik razmišlja … Ob 100-letnici dela s slepimi in slabovidnimi … Naša družina o Primožu Rogliču.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,     16. 11., Jedrt, devica

*    Torek,             17. 11., Elizabeta Ogrska, redovnica

*    Sreda,              18. 11., Karolina, mučenka

*    Četrtek,           19. 11., Matilda, redovnica

*    Petek,              20. 11., Edmund, kralj

*    Sobota,            21. 11., Darovanje Device Marije

 

Danes teden bo 34. nedelja med letom, slovesni praznik Kristusa Kralja, vladarja vesoljstva. Sveta maša bo ob 8.00 brez udeležbe vernikov.

Tudi v tem tednu se bomo povezali s starši in otroki preko zooma pri verouku na daljavo kakor pretekli teden.

 

 

Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19

Stanje: 13. november 2020

 

Slovenski škofje pozivamo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Vlada je 12. novembra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 163/20), po katerem je začasno prepovedano združevanje ljudi. Škofje v izogib morebitnim inšpekcijskim in policijskim nadzorom ter finančnim kaznim vse duhovnike pozivamo, da od petka, 13. novembra 2020, do preklica upoštevajo spodaj navedene ukrepe.

 

 1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

 2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).

 3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

 4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.

 5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

 6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva. 

 7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 

 8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva. 

 9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

 10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. 

 11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

 12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

 13. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.

 14. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

 

Ta navodila začnejo veljati v petek, 13. novembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 16. oktobra 2020.

Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Jurij Bizjak, koprski škof

Peter Štumpf, murskosoboški škof

Andrej Glavan, novomeški škof

Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

 

 

 

 

             

               32. nedelja med letom                                 8. 11. 2020 

 

Danes je zahvalna nedelja, sveta maša ob 8.00 za župljane. Na spletu župnije Planina preberite pismo našega nadškofa za zahvalno nedeljo.

 

V 45. številki Družine preberite: Blokada Družine na Facebooku … Zdravnik dr. Jernej Berden o koroni: nihče ni izvzet … Val islamističnega terorizma v Nici in na Dunaju … Edvard Kovač – sedemdesetletnik: »misel me žene k Skrivnostnosti« … V prilogi Naša družina: Očka junak v hčerkinih očeh … Psihiater Klemen Rebolj o stiskah v tem času zaradi koronavirusa.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,       9. 11., Teodor, mučenec

*    Torek,             10. 11., Leon Veliki, papež

*    Sreda,              11. 11., Martin, škof

*    Četrtek,           12. 11., Jozafat, škof

*    Petek,              13. 11., Stanislav Kostka, redovnik

*    Sobota,            14. 11., Nikolaj Tavelić, mučenec

 

Danes teden bo 33. nedelja med letom.  Sveti maši ob 8h in 10h.

 

V tem tednu se bomo povezali s starši in otroki preko zooma za verouk na daljavo. Upam, da nam bo uspelo.

 

                                 

Stanislav Zore OFM, nadškof

Leto posebnih milosti

Ko ob letošnji zahvalni nedelji razmišljamo, za kaj naj bi se zahvalili Bogu in drug drugemu, smo skoraj v zadregi. Leto, ki je za nami, je bilo tako posebno, tako zelo drugačno od vseh drugih let, da večina v svojem življenju nečesa podobnega še ni doživela. To leto je zaznamoval virus, ki je naprej ustavil življenje v naši državi. Kdo bi si lani ob tem času predstavljal, da tudi v cerkvah ne bo bogoslužja z verniki, še manj pa, da bodo velikonočni prazniki potekali brez obredov velikega tedna, brez običajnega blagoslova jedil, brez vstajenjske procesije? Ničesar od tega praktično ni bilo – vsaj ne tako kakor druga leta. Za toliko doživetij smo bili prikrajšani, toliko izrazov naše vere in občestvenosti nam je bilo odvzetih.

Vseeno pa globoko čutim, da se vam moram zahvaliti. Toliko ljudem, ki so v tem posebnem času pokazali, da so v resnici ljudje, toliko kristjanom, ki so s svojimi dejanji pokazali, da je evangelij njihovo življenjsko vodilo.

Najprej se želim zahvaliti zdravstvenim delavcem, strokovnim službam, ministrstvom in vladi, ki je ob vsej negotovosti in neštetih vprašanjih na začetku pandemije pogumno in odločno sprejemala odločitve, da smo dobili dovolj zaščitnih sredstev in da nam je uspelo zaustaviti širjenje virusa.

Rad bi se zahvalil našim duhovnikom, ki so s poslušnostjo Svetemu Duhu in odprtostjo za njegovo delovanje odkrivali poti in načine, kako ostati z ljudmi, kako prihajati k njim in jim prinašati tolažbo, upanje in Božjo besedo. Njihovo ravnanje je pokazalo, da so v resnici pastirji občestva in ne zgolj menedžerji župnij. Dragi bratje duhovniki, zahvaljujem se vam za to pričevanje.

Hvaležen sem redovnim skupnostim, ki so v tem času pomnožile molitve za zdravstvene delavce, za bolnike, za tiste, ki jim strežejo, za znanstvenike in za vse, ki so bili kakor koli udeleženi v prizadevanju za obvladovanje te bolezni. Kakor ste vi pomnožili molitve, naj Bog pomnoži vaše poklice.

Zahvaljujem se vam, dragi bratje in sestre, ki ste v tem času odkrivali, kaj je v vašem življenju dragoceno. Mnogi ste odkrili, kako pomembna je družina, in to v vseh časih. Spoznavali ste lepoto skupne molitve, naučili ste se blagoslavljati sebe, svoje domove in tudi velikonočna jedila. Posebej sem vam hvaležen, da niste pozabili na svoje duhovnike. Mnogi so povedali, da ste jih poklicali, da ste na vrata župnišča obesili vrečko s hrano, da ste nakazali svoj denarni prispevek. Duhovniki so bolj živo začutili, da cenite njihovo navzočnost in delo med vami. Hvala vam za to.

Ne morem pozabiti delovanja Karitas v tem času. Svoje delovanje so prilagodili razmeram in skrbeli za pomoči potrebne. Posebej je razveseljivo, da je med prostovoljce prišlo 1500 mladih, ki so svoje mlade moči in sočutno srce izročili v službo bližnjega. Evangelij ni bil več zapisana, ampak je postal živeta beseda.

Gospod, ki vidi v srce, bo znal blagosloviti še vse tiste darove in sadove, ki so v tem času dozoreli v skritosti vaše ljubezni in vere. Sam pa v molitvi prosim dobrega Boga, naj blagoslovi vašo dobroto, naj vam da vsega, kar potrebujete, in naj vas ohranja zdrave, da boste mogli še naprej pričevati za njegovo ljubezen.

 

              

 

                               

 

 

 

Molitev in post za prenehanje epidemije

– petek,6. november 2020

6.11.2020 Slovenija COVID19, Cerkev na Slovenskem
 

Slovenski škofje vabimo vse katoličane in druge, da v petek, 6. novembra 2020, molijo in se postijo za prenehanje epidemije.

Izkušnja ver

nalagam novice...