3. nedelja med letom                                24. 1. 2021                            

 

Danes je 3. nedelja med letom – nedelja božje besede.

 

V 4. številki Družine preberite: Nedelja božje besede: Vedno živa … Stanislav Lipovšek: Mar je Kristus razdeljen – razmišljanje ob tednu molitve za edinost kristjanov … Novi doktor teologije: Sebastjan Valentan: Vero živimo tudi javno … Cerkev svetih treh kraljev ob 500 letnici: Biser preteklosti in kras sedanjosti … Priloga: Naša družina. 

 

                       Važnejši godovi v tem tednu:

 

    Ponedeljek,   25. 1.,   Spreobrnjenje apostola Pavla

    Torek,           26. 1.,   Timotej in Tit, škofa

    Sreda,            27. 1.,   Angela Merici, redovnica

    Četrtek,         28. 1.,   Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj

    Petek,            29. 1.,   Valerij, škof

    Sobota,          30. 1.,   Martina, mučenka

        

Danes teden, 31. januarja, bo 4. nedelja med letom. Sveti maši ob 8h in 10h.

Svete maše v tem tednu bodo po namenih, ki so v Planinskem zvonu.

V sredo bomo zopet povezani z otroki po zoomu ob istih urah kot običajno, v petek pa z birmanci iz osmega in devetega razreda.

 

                         Svete maše v tem tednu

 

 

 

 

          2. nedelja med letom                             17.1.2021                            

 

Danes je 2. nedelja med letom.

V 3. številki Družine preberite: Cepljenje: Kaj priporoča Cerkev …V letu sv. Jožefa, ki ga je razglasil papež: Sporočilo svetega Jožefa …Tone Potočnik: Na glasbenih vrhovih … Reportaža: 500 let šentrupertske lepotice … Priloga Naša družina.

 

                       Važnejši godovi v tem tednu:

 

    Ponedeljek,   18. 1.,   Marjeta Ogrska, kneginja

    Torek,           19. 1.,   Makarij, opat

    Sreda,            20. 1.,   Boštjan, mučenec

    Četrtek,         21. 1.,   Neža, mučenka

    Petek,            22. 1.,   Vincencij, diakon

    Sobota,          23. 1.,   zaroka Marije in Jožefa

        

Danes teden, 24. januarja, bo 3. nedelja med letom. Sveti maši ob 8h in 10h.

Svete maše v tem tednu bodo po namenih, ki so v Planinskem zvonu.

V ponedeljek, 18. januarja, bo ob 13h pogreb pok. Jožeta Žigona iz Grčarevca.

V sredo bomo zopet povezani z otroki po zoomu ob istih urah kot običajno. 

 

                         

 

 

                            Jezusov krst                                                10.1.2021                            

     Danes je nedelja Jezusovega krsta.

     V 2. številki Družine preberite: Kriza jim ni prizanesla: Duhovnikom v oporo …Frančiškan Bogdan Rus: pater kot prostovoljec …Tresenje tal na Hrvaškem: velika solidarnost s Hrvati …Posledice pri nas: Potres poškodoval cerkve. V prilogi Naša družina: aktivno državljanstvo …Čudno leto, ki se je pravkar izteklo.

 

                               Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,        11.1.,  Pavlin Oglejski, škof

 *   Torek,                12.1.,  Tatjana, mučenka

*    Sreda,                13.1.,  Hilarij, škof

*    Četrtek,             14.1.,  Feliks, duhovnik

 *    Petek,               15.1.,  Mihej, prerok

*    Sobota,              16.1., Marcel, papež

 

      Danes teden bo 2. nedelja med letom, god sv. Antona Puščavnika. Sveti maši ob 8h in 10h. 

Prosimo tiste otroke, ki so prejeli adventni koledar pa hranilnike še niso prinesli za lačne otroke, naj prinesejo svoje darove v cerkev ali na mizo pred župniščem. Te darove bi rad čim prej oddal na misijonsko središče Slovenije.

V sredo se bomo zopet povezali za verouk po zoomu ob istih urah, kot pred prazniki.

 

                              Svete maše v tem tednu  

            

  

 

     

     2. nedelja   po božiču                                      3. 1. 2021     

 

Danes je  2. nedelja po božiču. V torek zvečer bo tretji sveti večer pred praznikom Treh kraljev. Ne pozabimo pokaditi in pokropiti svojih domov in stanovanj in napisati GMB ter letnico 2021. Pred župniščem so nalepke in podobice. Lahko jih vzamete.

V prvi številki Družine beremo: Vojna in mir v letu 2021 … Pregled leta 2020: nova škofa Slovenca … Jasličar Andrej Gašperlin, ki razstavlja v Vatikanu … Priloga Slovenski čas in Naša družina. 

 

                               Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,      4.1.,  Angela, redovnica

*    Torek,              5.1.,  Janez Nepomuk, škof

*    Sreda,               6.1., Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji 

*    Četrtek,            7.1.,  Rajmund, duhovnik

*    Petek,               8 1.,  Severin, opat

*    Sobota,             9.1.  Hadrijan, opat

 

Danes teden bo nedelja Jezusovega krsta. Sveti maši bosta ob 8h in 10h.

V sredo bo slovesni praznik Gospodovega razglašenja. Sveta maša bo ob 18h. Prosim otroke, ki ste prejeli adventni koledar s hranilnikom, da prinesete prihranke za lačne otroke v košaro pred župniščem ali k maši v sredo na praznik Treh kraljev. Verouka ta teden še ne bo.

Ta teden  so hudo preizkušnjo s potresom doživeli na Hrvaškem. Papež je v sredo pri avdienci zagotovil svojo bližino: » Posebej molim za tiste, ki so izgubili življenje in za njihove domače … ublažite trpljenje ljubljenega hrvaškega ljudstva …«

 

 


          Novo leto   2021 – 53.  Dan miru                                1. 1. 2021                           

 

Papeževa poslanica za dan miru 2020 nosi naslov: Kultura skrbi kot pot miru. Ta izredni čas, ki z grožnjo in trpljenjem pritiska na svet, zahteva, da drug drugega sprejmemo, drug za drugega skrbimo, da si bomo bolj blizu in to razširimo na stvarstvo. Razloži tudi, da kultura skrbi pomeni pot za »izkoreninjenje kulture ravnodušja: »Kaj me briga …« Dokument spomni na eno prvih nalog, ki jih je Bog dal človeku, skrb za »vrt«: naj ga obdeluje in ohranja, da bo zemlja rodila sad, naj jo varuje in ji pomaga, da bo v oporo življenju. Nato Kajnova drama, ko noče biti »varuh« svojega brata … Nadaljuje s sobotnim počitkom, pomembnim za vzpostavitev družbenega reda in skrb za reveže s štirimi načeli, in začne z zaščito človekovega dostojanstva in obrambo njegovih pravic. »Vsak človek je ustvarjen, da živi skupaj v družini, v družbi, kjer so vsi člani enaki po dostojanstvu.« Nadaljuje s skrbjo za ohranitev skupnega dobrega, skrb za bližnjega. Posebej povabi odgovorne pri mednarodnih organizacijah, voditelje držav, gospodarstvenike, znanstvenike, delavce pri obveščanju in vzgojitelje, naj si prizadevajo, da bi proces globalizacije šel zares v  človekovo dobro. Na koncu spodbuja vse, naj se ustavimo in se vprašamo, kaj je potrebno, da se zajezijo spori v svetu, »predvsem pa, kako spremeniti svoje srce«.

Pandemija in klimatske spremembe še bolj poudarijo odvečno razsipnost pri oborožitvi in da bi lahko ta sredstva uporabili »za mir, za celoviti človeški razvoj, za boj proti revščini, za zagotovitev zdravstvenih dobrin«. In pravi: »Z denarjem, ki se troši za orožje in druge vojaške namene, ustvarimo 'svetovni fond', ki naj bi pomagal odpraviti lakoto in sodeloval pri razvoju revnih držav.«

 

Kronika verskega življenja v letu 2020

 

Krščen je bil samo 1 deček, eden pa je bil krščen v župniji Sv. Križ – Gabrovka, kjer je sedaj župnik Stanislav Škufca.

 

Poroke so bile tri.

 

Pogrebov je bilo 6, dva moža in štiri žene. Prevideni so bili trije.

Najstarejši mož je umrl v starosti 92 let (Evgen Petrovčič), najstarejša žena je umrla v starosti 86 let (Marija Obreza).

Najmlajši moški je bil star 53 let (Robert Brenčič), najmlajša žena 70 let (Karmela Zemljič).

Povprečna starost mož 72 let, žena 80 let.

 

Župnikove novoletne zahvale

 

Najprej zahvala Bogu, ki nas je vse leto ohranjal in obdarjal z dobrotami. Potem zahvala gradbenemu podjetju Primoža Novaka z ekipo za obnovo pokopališke kapele, dokončne obnove zvonika in zahodne fasade farne cerkve. Kako je potekala obnova, smo vas seznanjali.

Zahvaljujem se vsem, ki ste odgovorili na mojo prošnjo za pomoč pri naših obnovah. V preteklosti sem vas prosil za pomoč pri obnovi župnišča in se ni nihče odzval, potem sem prosil za zvonik, odzvalo se je dvajset vernikov. Pri obnovi pokopališke kapele pa se je odzvalo okoli sto vernikov. Zbrali smo eno desetino vseh stroškov. Predvsem se moramo zahvaliti vašim prednikom, ki so darovali lep gozd v Grčarevcu in na Planinski gori. Po “zaslugi” lubadarja smo lahko te stroške pokrili, zadolžili pa smo se pri cerkvi Marije, pribežališče grešnikov na Planinski gori. Pripravljamo graf o porabi sredstev za obnovo zvonika in kapele. Trenutno smo  finančno izčrpali zalogo iz gozda. In če bomo hoteli še kakšno večjo obnovo, bomo odvisni samo od vaših darov.

 

Želim se zahvaliti vsem vam, ki čutite povezanost z župnijo, čeprav nam je koronavirus preprečil, da bi  redno prihajali k sveti maši. Hvala, da darujete za maše in potrebe cerkve. Na spletni strani župnije imate TRR (Župnija Planina pri Rakeku, Planina 33, 6232 Planina, SI56 1010 0005 5015 776), na katerega lahko nakažete svoj dar, ker ni nedeljske pušice in ne drugih nabirk. Letos so odpadle nabirke za veliko noč, za prvi maj na Planinski gori, nabirka za ogrevanje, za Karitas in misijone. 

 

Posebna zahvala vsem sodelavcem: ključarjem, gospodarskemu svetu,  krasilkam in čistilkam cerkva, za jaslice zunaj cerkve in v cerkvi, obema katehistinjama , vsem, ki čistite župnišče …

Priporočam trikraljevsko akcijo in vam vsem, ki boste darovali za misijone – dar oddajte v poštni nabiralnik pred župniščem.

 

Prisrčna zahvala vsem, ki naju z Draganom materialno podpirate: hvala za bero, koline, pecivo ali da nama namenite prijazno besedo. Vsem, ki naju pri naših skupnih načrtih podpirate in poprimete za delo, ko vas prosim. 

 

Zahvala vsem, ki molite za duhovne poklice in duhovnike. Naj vam za vse Bog povrne. On vam govori: »Kar ste storili ... ste meni storili ... Zvrhano mero vam bodo dali v naročje ...«

 

Novoletne želje 

 
  1. Da bi nas Bog še naprej ohranjal in podpiral s svojo milostjo in da bi znali to nadlogo pandemije obrniti v dobro in bi se lahko, kakor predvidevamo, skupaj z nadškofom zahvalili Bogu na Marjetino nedeljo letos.

  2. Moja velika želja je, da bi obnovili cerkev Sv. Duha, ki je stoletja krasila planinsko župnijo. Rad bi vas spodbudil, da vsaj mi, ki nam je kaj do naših prednikov, njihovih žrtev in naporov, naredimo vse, kar moremo. Poleg tega so to znamenja naše vernosti in kulture, ki so jo znali vtkati v ta naš prostor. Že nekaj let prosim najprej za moralno podporo (arhitekt Matjaž Meglič iz Tržiča je izjavil: »Če niso krajani za to, naj tako ostane«) in za materialno pomoč. Skupaj z vami bi želel popraviti to krivico.
    - Letos bi s to obnovo začeli. V veliko spodbudo mi je bil obisk neke gospe, ki je za obnovo te cerkve prinesla večjo vsoto denarja že pred leti gospodu Kaduncu in sedaj še meni, da bi se pri obnovi končno kaj premaknilo. Trenutno imamo pripravljenih 13.000 EUR. Predračun za to obnovo, ki gotovo ne bo majhen, bomo dobili v januarju.

  3. Želim tudi, da bi ob nedeljah z veseljem prihajali k maši in se ne naveličali materialno podpirati naše delo,

  4. ... da bi se mladi resno pripravljali na poroko in se cerkveno poročali,

  5. ... da bi birmanci skupaj s svojimi starši ostali povezani z Bogom in ne izgubili stika z duhovniki v prejemanju zakramentov in v pogovoru o važnih življenjskih vprašanjih,

  6. ... da bi starši spodbujali svoje otroke k redni udeležbi pri sveti maši, sedaj po TV in drugih prenosih, kasneje pa z udeležbo v cerkvi, jim predstavili lepoto bogoslužja skozi vse cerkveno leto in sodelovali z veroukom, ki trenutno poteka po zoomu.


- In končno vaša duhovnika voščiva srečno in blagoslovljeno leto z besedami iz prvega berila: »Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Gospod naj razjasni svoj obraz nad vami, naj vam bo milostljiv in naj vam podeli svoj mir.« Srečno!

 

 

               Sveta družina                                 27.12.2020                            

 

 Danes je nedelja svete družine. Pri deseti maši bom zmolil molitev za blagoslov otrok. Doma pa starši blagoslovite svoje otroke in se Bogu zahvalite zanje.

 

Božična &a

nalagam novice...