3. nedelja med letom                                     23. 1. 2022 

 

Danes je 2. nedelja med letom. Popoldan ob 16.00 bo srečanje s krasilkami in ob 18.00 s ključarji in gospodarskim svetom.

 

V 3. številki Družine beremo: Z nami je Bog na poti življenja: razmišljanje ob nedelji Božje besede … Cerkev na Arabskem polotoku … Reportaža iz župnije Ivančna Gorica: župnija je mlada po starosti in srcu … Špela Furman: vse stavi na Marijo … Naša družina: Kakšna naj bo ljubezen v družini

 

                Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,      24. 1.,  Frančišek Saleški,, škof

*    Torek,              25. 1.,  Spreobrnjenje apostola Pavla

*    Sreda,              26. 1.,  Timotej in Tit, škofa 

*    Četrtek,            27. 1.,  Ángela Meríci, redovnica

*    Petek,               28. 1.,  Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj

*    Sobota,             29. 1.,  Valerij, škof

 

Danes teden bo 4. nedelja med letom. Sveti maši bosta ob 8.00 in 1000.

V torek, 25. januarja, bo sklep  molitvene osmine za edinost kristjanov. Razmišljali smo o besedah iz  Matejevega evangelija: »Na Vzhodu smo videli, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« V ta namen se je včeraj začel svetopisemski maraton v živo iz Ljubljane in po Zoomu.

Mini maraton bomo izvedli tudi v župnijah Hotedršica in Planina v nedeljo, 30. januarja, po Zoomu, od 18.00 do 21.00. Prebrali bomo ves Lukov evangelij. Mnogi ste prejeli elektronsko pošto, da se lahko prijavite za branje ali branje spremljate.

 

 

 

   2. nedelja med letom                                     16. 1. 2022     

 

Danes je 2. nedelja med letom.

 

V 2. številki Družine beremo: Pogumen pogled v prihodnost … Inovator Jože Bider: Vedno sem izhajal iz prakse … Nova tekma za vesolje … 50 let Mavrice … Priloga Naša družina: Misijonar iz Afrike v Sloveniji.

 

                Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,      17. 1.,  Anton Puščavnik

*    Torek,              18. 1.,  Marjeta Ogrska, kneginja

*    Sreda,              19. 1.,  Makarij, opat 

*    Četrtek,            20. 1.,  Boštjan, mučenec

*    Petek,               21. 1.,  Neža, mučenka

*    Sobota,            22. 1.,  Vincencij, mučenec

 

Danes teden bo 3. nedelja med letom. Sveti maši bosta ob 8h in 10h.

V torek, 18. januarja, bo začetek molitvene osmine za edinost kristjanov. Geslo letošnje osmine je odlomek iz Lukovega evangelija: »Na Vzhodu smo videli, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« V ta namen bo tudi svetopisemski maraton v živo iz Ljubljane in po zoomu.

Srečanje za krasilke bo v nedeljo ob 16.00, za ključarje in gospodarski svet pa ob 18.00.

 

 

            Jezusov krst                                     9. 1. 2022     

 

Danes je nedelja Jezusovega krsta. 

 

V prvi številki Družine beremo: Življenje v letu 2022 … Božični prazniki s papežem Frančiškom … Milada Kalezić: Rešil me je iz prepada … Priloga Naša družina … Slovenski čas: Slovenija je padla na izpitu.

 

                Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,      10. 1.,  Gregor Niški, škof

*    Torek,              11. 1.,  Pavlin Oglejski, škof

*    Sreda,              12. 1.,  Tatjana, mučenka 

*    Četrtek,           13. 1.,  Hilarij, škof

*    Petek,              14. 1.,  Oton, prior

*    Sobota,            15. 1.,  Absalom, koprski škof

 

Danes teden bo 2. nedelja med letom. Sveti maši bosta ob 8h in 10h.

 

Na praznik svetih Treh kraljev so naši otroci prinesli 15 hranilnikov z darovi, ki so jih zbirali v adventnem času za lačne otroke. Hvala otrokom in vam staršem, ki ste jih k velikodušnosti spodbujali. Pričakujem še ostale hranilnike, med otroke smo jih razdelili 60.

Druga misijonska akcija pa je za odrasle, imenuje se trikraljevska akcija. Ob obisku treh kraljev po družinah so birmanci zbrali 800 evrov, na praznik pa ste darovali 350 evrov, na Misijonsko središče bomo oddali skupaj 1.150 evrov. Naj vam Bog povrne.

 

 

 

 

 

        2. nedelja   po božiču                                      2. 1. 2022     

 

Danes je  2. nedelja po božiču. V sredo bo tretji sveti večer pred praznikom Treh kraljev. Ne pozabimo pokaditi in pokropiti svojih domov in stanovanj in napisati GMB ter letnico 2022. 

 

                               Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,      3. 1.,   Presveto Jezusovo ime

*    Torek,              4. 1.,   Angela Folinjska, redovnica

*    Sreda,               5. 1.,  Janez Nepomuk, mučenec 

*    Četrtek,            6. 1.,   Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji

*    Petek,               7. 1.,   Valentin, škof

*    Sobota,             8. 1.,   Severin, opat

 

Danes teden bo nedelja Jezusovega krsta. Sveti maši bosta ob 8h in 10h.

V četrtek, na slovesni praznik Gospodovega razglašenja, bo sveta maša ob 18h. Prosim otroke, ki ste prejeli adventni koledar s hranilnikom, da prinesete prihranke za lačne otroke pred jaslice k maši. Pri maši bo ofer za misijone. Svoj dar boste prinesli pred oltar v nabiralnik.

Verouk bo ta teden redno, kot običajno v šoli, in po zoomu za šesti razred ob 17.00, za sedmi in osmi razred pa ob 18.30.

Zahvaljujem se otrokom, ki so izvedli trikraljevsko akcijo, in vam, ki so vas obiskali in ste darovali za misijone. V Planini bo ena skupina izvedla to akcijo danes, v nedeljo, 2. 1., popoldan.

Kronika verskega življenja v letu 2021

Krščenih je bilo 11 otrok: 8 dečkov in 3 deklice. Iz cerkvenega zakona jih je 9, zunaj zakona pa 2.

Poroke so bile tri.

Pogrebov je bilo 9 – 5 moških in 4 ženske. Previdena sta bila 2, neprevidenih pa 7. Najstarejši moški, Anton Petkovšek, je umrl v starosti 88 let, najstarejša ženska, Francka Žigon, pa 92 let.

Povprečna starost moških je bila 74 let, žensk pa 82 let.

 

Župnikove novoletne zahvale:

 

Najprej zahvala Bogu, ki nas je vse leto ohranjal in obdarjal z dobrotami. Predvsem mu gre zahvala za dokončano obnovo pokopališke kapele. Položen je bil tlak v kapeli in nove keramične ploščice v zakristiji, obnovljeni so bili kipi: kip križanega Jezusa, kip žalostne Matere Božje, apostola Janeza pod križem in dveh angelov. Prebeljena je bila notranjost kapele, dodana razsvetljava in na obeh stenah sta bila postavljena obnovljena mozaika iz Windischgrätzove kapele, ki sta bila nameščena na pročelju župnijske cerkve in sta propadala. Stroški obnove so samo letos znašali preko 30.000 evrov. V letošnjem letu nas čaka še beljenje zunanje fasade kapele.

Želim se zahvaliti vsem, ki ste prispevali k tej obnovi, ki redno prihajate v cerkev in darujete za obnovo cerkvenih stavb. Hvala za “božični ofer”. Zbrali smo 2.400 evrov. Celotni stroški obnove pokopališke kapele so znašali preko 100.000 evrov. Verniki ste zbrali 17.000, Občina Logatec in Ministrstvo za kulturo sta prispevala 7.000 evrov. Stroške za obnovo mozaikov v znesku 4.000 evrov pa je poravnal dobrotnik Hugo von Windischgrätz. Drenažo in zunanjo ureditev kapele je v znesku 4.000 evrov financirala Krajevna skupnost.

Zahvaljujemo se nadškofu Stanislavu Zoretu, ki je povzdignil slovesnost na Marjetino nedeljo, 25.julija lani, in končno – po dveh terminih, ko smo morali slovesnost prestaviti – blagoslovil obnovljeni zvonik in zahodno fasado cerkve. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prišli k tej slovesnosti in po maši v Centru pripravili pogovor z nadškofom in druženje.

 

Posebna zahvala velja vsem sodelavcem: ključarjem, gospodarskemu svetu,  krasilkam in čistilkam cerkva, organistom Slavki, Miči  in Medardu, Boštjanu in Luciji za postavitev jaslic, otroškemu zboru za božičnico, obema katehistinjama, vsem, ki poleg cerkve počistite tudi spodnje prostore v župnišču, in skupnosti iz Centra Marijinega dela za vso njihovo naklonjenost in pomoč. 

Hvala vsem, ki darujete za razne nabirke. Trenutno priporočam trikraljevsko akcijo in vam vsem, ki ste in še boste darovali za misijone, v imenu Misijonskega središča Slovenije izrekam prisrčno zahvalo.

 

Z Draganom se zahvaljujeva vsem, ki naju materialno podpirate: hvala za darovane maše (duhovniki živimo od teh darov), za bero, koline, pecivo ali nama namenjate prijazno besedo. Hvala vsem, ki naju podpirate in poprimete za delo, ko vas prosiva, posebej za pomoč ob slovesnostih in pripravi drv za ogrevanje župnišča. S tem prihranimo vsako leto vsaj 3.000 evrov.

 

Zahvala vsem, ki molite za duhovnike in duhovne poklice. Naj vam za vse Bog povrne. On vam govori: »Kar ste storili ... ste meni storili ... Zvrhano mero vam bodo dali v naročje ...«

 

Novoletne želje:

 

*** Da bi nas Bog še naprej ohranjal in podpiral s svojo milostjo in da bi končno začeli obnavljati požgano cerkev Svetega Duha. Letos nameravamo samo zaščititi razvalino z armiranobetonskim vencem, očistili notranjost in sanirati zvonik. Predvideni stroški za to obnovo znašajo okoli 40.000 evrov. Še vedno sem trdno prepričan, da je to sveta dolžnost nas vseh, ki nam je kaj do takih dragocenih verskih spomenikov, ki so nam jih v dediščino zapustili naši predniki, Saj nam je znan rek: »Dokler ne bo Sv. Duha, v Planini ne bo kruha.« 

*** Da bi z veseljem opravljali nedeljsko dolžnost in se ob upoštevanju vseh ukrepov kljub covidu udeleževali bogoslužja, posebej družine z otroki, ki so pri verouku, da bi posebej starši birmancev in prvoobhajancev spodbujali svoje otroke k redni udeležbi pri sveti maši, jih navduševali za lepoto bogoslužja v bogatem cerkvenem letu.

*** Da bi se vrnili v cerkev mladi, ki so po birmi odnehali z versko prakso,  in se poleg študija in poklica, ki ga opravljajo, resno pripravljali na poroko, se cerkveno poročali, z veseljem sprejemali iz Božjih rok otroke in tako prispevali k lepoti naše župnije in domovine.

*** Da bi se 19 kandidatov za birmo dobro pripravilo na prejem tega tako pomembnega zakramenta, da bi jih starši podpirali v njihovi rasti v veri in da bi po birmi ne zapustili Gospoda.

*** Da bi vzeli resno dvoletno pripravo na sinodo, molili za našo domovino in na volitvah izvolili take voditelje, ki bodo spoštovali tudi naravne in verske vrednote.

In končno želim: Srečno in blagoslovljeno novo leto 2022!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sveta družina                                   26. 12. 2021 

 

Danes je nedelja Svete družine, pri deseti maši bo blagoslov otrok.

 

Božična  številka Družine je dvojna, ta teden je ni.

 

Godovi med tednom

 

    Nedelja,                      26. 12.,   Sveta družina 

    Ponedeljek,            27. 12.,   Janez, apostol

    Torek,                28. 12.,   nedolžni otroci

    Sreda,                29. 12.,   Tomaž Becket, mučenec

    Četrtek,                30. 12.,   Feliks, papež

    Petek,                31. 12.,   Silvester, papež – drugi sveti večer

    Sobota,                        1.  1.,   Sveta Božja Mati – novo leto

 

Danes teden bo 2. nedelja po božiču, sveti maši bosta ob 8.00 in 10.00. 

 

 

nalagam novice...