30. nedelja med letom                                           25. 10. 2019                            

 

*    Ponedeljek,     26. 10.,  Spomin vseh vernih rajnih

*    Torek,             27. 10.,  Viktorin Ptujski, škof

*    Sreda,              28. 10.,  Karel Boromejski, škof

*    Četrtek,           29. 10.,  Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

*    Petek,              30. 10.,  Lenart, opat

*    Sobota,            31. 10.,  Ernest, opat

 

Danes teden bo 31. nedelja med letom – Vseh svetih

 

Tudi Cerkev se pridružuje skrbi vseh za naša življenja in za zdravje, zato nekaj časa še ne bo svetih maš z udeležbo vernikov.

Sem pa vsako nedeljo ob 8.00 do 9.00 v cerkvi, da lahko prejmete sveto obhajilo. Treba je nositi masko, se razkužiti in držati razdaljo: v cerkvi naj bi ne bilo več kot šest ljudi. Če bi vas bilo več, druga skupina počaka zunaj.

 

Prihodnjo nedeljo, 1. novembra, je slovesni praznik Vseh svetih. Sveto obhajilo bo  ob 8.30, po njem pa na pokopališču tiha molitev in blagoslov grobov. Za rajne boste tudi vi molili po tihem.

1. in 2. novembra pa nas škofje vabijo, da se doma zberemo k molitvi za rajne. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.

Naši škofje pa nam (spodaj je njihovo celotno pismo) priporočajo, da gremo za praznike k sveti spovedi, prejmemo sveto obhajilo, namesto za cvetje in sveče darujemo za svete maše in za vzdrževanje cerkve, opravimo dobro delo in prejmemo popolni odpustek

Pogoji zanj so: 1. da obiščemo pokopališče in molimo za rajne, 2. gremo k spovedi, 3. prejmemo sveto obhajilo, 4. molimo pa papeževem namenu in 5. nismo navezani na noben, niti najmanjši greh. Včasih je možnost za popolni odpustek veljala prvih osem dni novembra, letos pa je Apostolska penitenciarija to možnost raztegnila na vse dni novembra

Spoved in posamično obhajilo bo pred prazniki tudi v naši cerkvi, in sicer v petek, 30. oktobra, in v soboto, 31. oktobra, obakrat ob 17.00. Ko bosta dva prejela zakrament svete spovedi, naj sama zmolita še očenaš, potem ju bom obhajal, zmolil prošnjo po obhajilu in blagoslovil. Nato prideta k spovedi naslednja dva. V cerkvi pa naj ne bi bilo več kot šest ljudi.

Svete maše bodo vsak dan ob 18.00 po namenih, ki so v Planinskem zvonu. Zdaj, ko ob nedeljah ne morete k maši v cerkev, pa vam priporočam, da bi se večkrat zbrali doma, posebej  v soboto in nedeljo zvečer in skupaj zmolili rožni venec. Skupaj prosímo, da bi Bog odmaknil šibo koronavirusa od nas in od celotnega človeštva.

In kljub vsem koronskim nadlogam vsem želim lepe počitnice. 

 

Ljubljana, 23. oktober 2020

 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika 

vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november) 

v času epidemije bolezni COVID-19

 
  1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.

 
  1. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču iz enega mesta, brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

 
  1. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji

 
  1. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne namene in za vzdrževanje župnije.

 
  1. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec). 

 
  1. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si

 
  1. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih. 

 

 

 

       29. nedelja med letom                                      18. 10. 2019 

 

Danes odpade sveta maša v Grčarevcu in do nadaljnjega tam ne bo maše. Prav tako odpade tudi slovesnost prvega svetega obhajila v naši farni cerkvi.

 

V 42. številki Družine preberite: Ob misijonski nedelji o velikem misijonarju na Tajvanu dr. Janezu Janežu … Novi grkokatoliški škof ... Janez Vodičar, novi rektor Teološke fakulete v Ljubljani ... Poročilo o župniji Ilirska Bistrica.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,     19. 10.,  Pavel od Križa, duhovnik

*    Torek,             20. 10.,  Irena, mučenka

*    Sreda,              21. 10.,  Uršula in tovarišice, mučenke

*    Četrtek,           22. 10.,  Janez Pavel II., papež

*    Petek,              23. 10.,  Roman, škof

*    Sobota,            24. 10.,  Anton M.Claret, škof

 

Danes teden bo 30. nedelja med letom. – prehod na zimski čas. Sveti maši ob 8.00, in 10.00. 

Vsi že veste, da se je situacija s koronavirusom tako poslabšala, da so od petka, 16. oktobra, novi ukrepi glede obhajanja svetih maš in drugih zakramentov. Ker smo mi še vedno v oranžni coni, lahko obhajamo sveto evharistijo v cerkvi z udeležbo do deset vernikov. Tisti, ki se boste udeležili svete maše ob 8.00, mi sporočite, prav tako tudi tisti ob 10.00. Kdor bi želel prejeti sv.obhajilo, naj pride v cerkev ob 8.30 ali 10.30. Maše bodo vsak dan tako, kakor so oznanjene. Poglejte navodila naših škofov, ki so objavljena na spletu.

 

  

Iz navodil Slovenske škofovske konference
za regije, ki so označene rdeče (mednje spada zdaj tudi Planina)

Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike spet pripravila navodila za preprečevanja širjenja korona virusa. 

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

 

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

- Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

- Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

- Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov.

 

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. 

 

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

 

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

 

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo, po spletu. 

 

8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

Splošna določila 

 

- Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti.

- Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom.

- Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. 

- Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.

- Duhovniki po lastni presoji prenašajo molitve in svetih maš po spletu. - V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svete maše po spletu ali priporočijo prenose po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. 

- Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v doma molijo za rajne (npr. rožni venec).

- Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.

- Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija).

- Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 

Vabilo k molitvi 

 

Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.                                 

 

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnite na: info@rkc.si  

 

 

 

 

             28. nedelja med letom                                             11.10.2020                            

 

V 41. številki Družine preberite: V Ljubljani je bil prejšnjo soboto Pohod 

za življenje …Valentin Inzko o manjšini na Koroškem …Marija in Andrej Štremfelj: Pred 30 leti sta se objela na vrhu sveta …Reportaža iz župnije Ljubljana – Polje. V prilogi Naša družina: Mir je v Jezusu … Pevski zbori v času covid-19.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,             12. 10.  Serafin, mučenec

*    Torek,                     13. 10.  Koloman, mučenec

*    Sreda,                      14. 10.  Kalist I., papež

*    Četrtek,                   15. 10.  Evtimoj, menih

*    Petek,                      16. 10.  Marjeta, redovnica 

*    Sobota,                    17.10.  Ignacij Antiohijski, škof, mučenec

 

Danes teden bo 29. nedelja med letom. Sveti maši ob 8.00 in  ob 10.00, ko bo slovesnost prvega svetega obhajila. V cerkvi bodo samo prvoobhajanci in starši.

Ob 10.00 bo tudi žegnanje v cerkvi sv. Luka v Grčarevcu. Tam bo tudi darovanje za cerkev.

V petek vabim prvoobhajance in starše k maši za pripravo na praznik 1. obhajila.

V mesecu oktobru vabim vsak dan pred mašo k molitvi rožnega venca, posebej ob nedeljah pred prvo mašo.

 

 

 

 

 

 

                        4.10.2020                            

 

Danes je… ob 10.00 bo sveta maša v na Planinski gori.

 

V 40. številki Družine preberite: Kaj je prinesla in odnesla korona… Stanko Gerjol, profesor na teološki fakulteti: Geste zgovornejše od besed… Novi zavetnik koprske škofije: Sv. Hieronim… Cerkev sv. Marka na Markovcu v Kopru… Iz Naše družine: Blišč in beda naše TV… Dr Anže Logar, minister za zunanje zadeve: Biti vedno aktiven.

 

                  Važnejši godovi v tem tednu:

 

*    Ponedeljek,             5. 10.  Apolinarij, škof

*    Torek,                     6. 10.  Renato, škof

*    Sreda,                      7. 10.  Rožnovenska Mati Božja

*    Četrtek,                   8. 10.  Benedikta, mučenka

*    Petek,                      9. 10.  Abraham in Sara, 

*    Sobota,                  10.10.  Florencij, mučenec

 

Danes teden bo 28. nedelja med letom. Sveti maši ob 8.00 in  ob 10.00.

V mesecu oktobru vabim vsak dan pred mašo k molitvi rožnega venca, posebej ob nedeljah pred prvo mašo.

Tudi ta teden bodo delavci obnavljali fasado na župnijski cerkvi.  V mesecu septembru so nakazali za pokopališko kapelo samo štirje in zbrali 400 eur, obrtnikom smo nakazali 28.000 eur. Zato  lahko razumete, da še vedno prosim za vašo pomoč. Vsem, ki ste prispevali svoj dar, pa velik Boglonaj.

 

               26. nedelja med letom                                             27.9.2020                            

 

 

nalagam novice...